Monday 10th August 2020
x-pressed | an open journal
July 2, 2013
July 2, 2013

Letnie seminarium Mataroa 2013

Author: Mataroa Translator: Justyna Łukasiak
Source: Mataroa  Category: On the crisis
This article is also available in: endeeselfrit
Letnie seminarium Mataroa 2013

“Letnie seminarium Mataroa 2013″ mające na celu zbadanie możliwości dotyczących radykalnych grup badawczych w obszarze nowośródziemnomorskim

Liczne ruchy „przeciwko kryzysowi, dla wspólnoty” zbliżają do siebie brzegi Morza Śródziemnego aby dzielić się wiedzą oraz nowymi politycznymi wizjami.

Letnie seminarium Mataroa 2013 odbędzie się na greckiej wyspie Ikaria w dniach 14-18 lipca 2013 roku oraz zgromadzi ok. 25 studentów nauk politycznych i ekologii politycznej pochodzących z i spoza obszaru Morza Śródziemnego. Wsparcia seminarium udzieliły następujące instytucje: Samorząd Wyspy Ikaria, Wydział Architektury Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, Wydział Antropologii Uniwersytetu Panteiona w Atenach, Centrum Działań i Badań Dokumentacyjnych Wyspy Ikaria oraz lokalne stowarzyszenia. Seminarium jest otwarte dla wszystkich i będzie prowadzone w jęz. angielskim. Trzy publiczne wydarzenia związane z seminarium odbędą się w jęz. greckim.

Seminarium Mataroa 2013 ma na celu zbadanie w jakim stopniu wyobrażenia o kryzysie przeszkadzają zamiast pomagać w dokładnym zrozumieniu kondycji światowej. Co więcej, w trakcie seminarium przeprowadzona będzie analiza „szarych obywateli”, którzy ujawniają się jako surowi obrońcy sprawiedliwości społecznej, ekonomicznej oraz ekologicznej, i którzy są powodem do ponownego przemyślenia sposobu oraz środowiska w jaki żyjemy. Celem seminarium jest nie tylko zwrócenie uwagi na lokalne problemy oraz ruchy społeczne, ale przede wszystkim stworzenie sieci naukowców i inicjatyw badawczych z omawianych terenów z perspektywą utwrzenia radykalej sieci badawczej obszaru śródziemnomorskiego.

Strona internetowa seminarium: http://mataroa2013.wordpress.com/

This article is also available in:

Translate this in your language

Like this Article? Share it!

Leave A Response