Thursday 02nd July 2020
x-pressed | an open journal
February 1, 2014
February 1, 2014

Podjelite peticiju za zatvaranje zatočeničkim centara

Category: Borders
This article is also available in: elenesfritpt-ptsq
Podjelite peticiju za zatvaranje zatočeničkim centara

MOLIMO VAS POTPIŠITE PETICIJU ZA ZATVARANJE ZATOČENIČKIH CENTARA.

U 21. stoljeću, Grčka operacija je bila postavljena u pokretu čiji je cilj terorisati, mučiti i ponižavati hiljade ljudi, dok vrijeđaju nas sve: izbjeglice i imigranti se drže u koncentracijskim logorima. To su prava skladišta za ljude čiji je jedini grijeh jer su u toj zemlji bez papira! Grčka, bez trunke ljudskosti ili osjetljivosti, izriče hiljadama migranata (uključujući i maloljetne osobe, osobe kojima je potrebna liječnička pomoć i žrtve torture) 18mjesečni pritvor u najgorim uvjetima: bez dvorišta, nedostatka higijene, neadekvatne hrane i zdravstvene skrbi, bez komunikacije sa prijateljima ili porodicom.

Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava su dokumentovale skandalozne uvjete pritvora migranata i tražitelja azila u Grčkoj i više puta su optuženi evropskim sudovima za podvrgavanje izbjeglica neljudskom i ponižavajućem postupanju. Većina zatvorenika u zatočeničkim centrima ne može biti deportovana, i kažnjavaju se za ništa, ili zato što su pokušali pobjeći od rata i ekstremnog siromaštva. Državni cilje je obeshrabriti nove imigrante od ulaska u Grčku.

Ovi postupci su kažnjeni direktno od strane visokih instanci policije, kao što su pokazali i nedavni šokantni snimci, u kojem šef nacionalne policije jasno navodi službenicima da “Moraju da im učine život nemogućim”.

70 godina nakon holokausta i nacističkih zločina, i nakon UNe deklaracije o ljudskim pravima, kako bi se spriječile tragedije poput ovih da se ponove opet, pritvori su realnost u mnogim evropskim zemljama, a čini se da se opravdava naziv koji i im se pripisuje: Koncetracijski logori.

MOŽEMO IH ZAUSTAVITI SADA. MOLIMO VAS DA POTPIŠETE I PODJELITE PETICIJU ZA
ZATVARANJE ZATOČENIČKIH CENTARA.

Creative Commons License
Podjelite peticiju za zatvaranje zatočeničkim centara by Open Initiative against Detention Centres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

This article is also available in:

Translate this in your language

Like this Article? Share it!

Leave A Response