Καθ' όλη την διάρκεια της κρίσης χρέους στην ΕΕ, βορειοευρωπαίοι ηγέτες έχουν πει επανειλημμένα ότι δεν θα ανεχθούν να πληρώνουν οι φορολογούμενοί τους για τα προβλήματα άλλων χωρών και αυτή η ιδέα περί των «διασώσεων με χρήματα των φορολογουμένων» έχει ριζώσει. Ωστόσο, παρά τα τρισήμιση χρόνια τραπεζικής κρίσης και κρίσης χρέους, με τις διασώσεις να [...]