Νέα καμπάνια της PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca): προτάσεις καταγγελίας σε δήμους για την ανάκτηση των άδειων κατοικιών που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών. [...]