Αυτό το ψήφισμα αποτελεί μια μεγάλη συλλογική νίκη μετά από χρόνια αγώνων για το δικαίωμα στη στέγαση που θα θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς ενάντια στις εξώσεις και τις αδιάκριτες περικοπές στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ενώ θα επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν άδεια σπίτια για κοινωνική στέγαση. [...]