"I za periferiju i za veliki dio nižih klasa u zemljama centra postaje sve očitije da kapitalizam više nije uspješan..." [...]