TTIP, TAFTA ili Transatlantsko partnerstvo za trgovinu i investicije predstavlja ugovor o slobodnoj trgovini i investicijama između EU i USA koji se upravo pregovara. [...]