Υπάρχει ένας αμήχανος παραλληλισμός μεταξύ της ασφαλειοποίησης του χώρου διαμονής για όσους τυχερούς από εμάς βρισκόμαστε επί Ευρωπαϊκού εδάφους και του χώρου που κρατείται για εκείνους που θα φτάσουν εδώ: και οι δυο χώροι είναι ανεπαρκείς κι ακατάλληλοι. [...]