Saturday 11th July 2020
x-pressed | an open journal
June 23, 2013
June 23, 2013

Su Nihayet Satılık Değil…

Author: x-pressed Translator: Sedef Güden
Category: On the crisis
This article is also available in: elenesfr
Su Nihayet Satılık Değil…

Right2Water girişimi ve Avrupa Vatandaşları Girişimi (European Citizens’ Initiative) su hakkındaki neo-liberal politikalara stratejik bir darbe vurdu.

Yalnız, “su özelleştirilmiyor”; Right2water tarafından toplanan 1.5 milyon imzaya karşılık İç Piyasa ve Hizmetler’den sorumlu komisyon suyun özelleştirilmesinin durdurulmasını istediğini bildirdi.

Aslında, komisyon “Bu hiç bir zaman komisyonluğun amacı olmamıştır” yorumuyla suyun özelleştirilmesi ve Yunanistan’daki kanalizasyon kapakları konusunu askıda bıraktı. Avrupa Vatandaşları Girişimi’nin Eylül 2013’e kadar 2 milyon imzaya ulaşmasına yardımcı olun ki Avrupa’daki bu ve benzeri çabalar durdurulabilsin.

Buradan kampanyayı lütfen imzalayın ve paylaşın.

Buradan komisyonun beyanını İngilizce olarak bulabilirsiniz.

Creative Commons License
Su Nihayet Satılık Değil… by x-pressed is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

This article is also available in:

Translate this in your language

Like this Article? Share it!

Leave A Response