Ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ χρηματοδοτεί πανεπιστήμια για να μοντελοποιήσουν τη δυναμική, τους κινδύνους και τα σημεία καμπής στην περίπτωση μεγάλης κλίμακας πολιτικής αναταραχής σε όλον τον κόσμο, υπό την επίβλεψη διαφόρων στρατιωτικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή άμεσης αλλά και μακροπρόθεσμης στρατιωτικής τεχνογνωσίας [...]