Οι συνέπειες για τους ΑμεΑ εκπαιδευτικούς, αν το νομοσχέδιο αυτό τελικά ψηφιστεί, σύμφωνα με τους ίδιους είναι καταστροφικές. [...]