“Artık köleler gibi yaşamayacağız!”, pek çok şeyi özetleyen bir slogan. Yannis Youlountas, bu sloganı bir şarkı ve bir film için kullandı ki Yunanistan’daki direniş hareketi ve alternatif çözümler önce Fransa’ya sonra da dünyanın geri kalanına yayılabilsin. [...]