Evropski antifašistički skup u Atini 11,12 & 13 aprila [...]